Category Archives: Bez kategorii

WODOMIERZE-rozpoczęcie kolejnego etapu

Zarząd ROD „BUKOWINA” informuje, że od dnia 30 marca 2023 roku rozpoczyna się dalszy montaż wodomierzy. Ekipa dokona końcowego montażu na terenie „A”  i przejdzie na teren „B” ogrodu. W związku z powyższym zwracamy się do użytkowników działek o udostępnienie wejścia na teren działki, aby ekipa montująca mogła dostać się do studzienki i dokonać montażu wodomierza.
W przypadku, gdy użytkownicy działek na terenie „A”, gdzie zostały zamontowane wodomierze, zauważyli podcieki, proszeni są o zgłaszanie tego do Zarządu. Usterki usunie ekipa montująca.
Przypominamy że jeżeli w studzienkach podcieka główny zawór doprowadzający wodę do działki to ekipa usuwa usterkę, a użytkownik działki rozlicza się z ekipą, za wykonaną naprawę.
Zarząd ROD „BUKOWINA”

Uchwała w sprawie zaległości w opłatach za energię elektryczną

Zarząd ROD Bukowina Gromadzin na posiedzeniu w dniu 09.03.2023 r. podjął uchwałę w sprawie zaległości w opłatach za energię elektryczną.

Zaległości należy opłacić do 31.03.2023 r. W przypadku ich nieopłacenia w podanym terminie, nastąpi wyłączenie prądu użytkownikowi działki .

Opłaty za energię elektryczną należy opłacać terminowo. Każdorazowe nieopłacenie rachunku w terminie 14 dni od wyznaczonej daty będzie powodowało wyłączenie prądu.

Odpowiedź na zapytanie w sprawie wpłat za wodomierze

W związku z licznymi telefonami i e-mailami użytkowników działek do skarbniczki, w sprawie przeksięgowania kwoty wpłaconej za montaż wodomierzy, na rozliczenie ostatniej faktury za zużycie energii elektrycznej Zarząd ROD „BUKOWINA” informuje że:
 • na zebraniu walnym zostało ustalone, że każdy działkowicz wpłaca do końca czerwca 230,00 zł na montaż wodomierzy radiowych (niestety wpłynęło tylko około 60% wpłat).
 • w związku z powyższym odbyło się zebranie nadzwyczajne, na którym została podjęta uchwała, że montujemy wodomierze normalne i 50% pokrywa każdy użytkownik działki, a 50% dopłacone zostanie  z konta inwestycje.
 • dokonane wpłaty przez użytkowników działek pozostaną na ich kontach do momentu rozliczenia montażu, jeżeli zostaną fundusze po rozliczeniu montażu wodomierzy zostaną one do wykorzystania  przez każdego użytkownika  działki.
 • na dzień dzisiejszy w 90 % zamontowane są już wodomierze na terenie A.
 • ww. uchwała zostaje podtrzymana, ponieważ nadal brakuje (a jest już styczeń 2023r.) wpłat za utrzymanie działki i energię elektryczną, na konto ogrodu,  a termin wpłaty za działkę upłynął 30 czerwca 2022 r, (pomimo licznych wpisów, przypomnień i wysyłanych informacji). Podobnie jest z opłatami za energią elektryczną,  nadal brak jest wpłat za ostatnie faktury.
 • do momentu rozliczenia montażu wodomierzy wpłacone kwoty pozostaną na koncie każdego kto ich dokonał.
                                                                                                                                                                                                         W imieniu Zarządu
                                                                                                                                                                                                          Prezes Krzysztof Socha

Informacje od Zarządu

Zarząd ROD Bukowina Gromadzin informuje:

 1. Wodomierze – na terenie A założono 61 wodomierzy i o ile pogoda pozwoli nadal będą zakładane do końca roku 2022.  Na pozostałych działkach na terenie A oraz na działkach na terenie B wznowienie prac nastąpi na wiosnę, po uzgodnieniu z  użytkownikami dostępu do działek.
 2. Dodatek opałowy – Działkowcom zgodnie z ustawą nie przysługuje prawo do uzyskania dodatku węglowego – Ustawodawca tego nie przewidział, ponieważ ustawa z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych stanowi, że na terenach ROD obowiązuje zakaz zamieszkiwania. Ogólnopolski regulamin ROD precyzuje tę kwestię w paragrafie 7, m.in. w punkcie 3: „Altana działkowa na terenie działki w ROD nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu”.
 3. Bramy na terenie A i B – Zarząd przypomina o konieczności zamykania bram zarówno wjeżdżając na teren ROD jak  i wyjeżdżając z niego.
 4. Droga dojazdowa do bram – za zimowe utrzymanie drogi odpowiada gmina zgodnie z kolejnością odśnieżania.
 5. Zarząd, na posiedzeniu w dniu 03.11.2022, podsumował sytuację finansową ROD Bukowina Gromadzin i podjął uchwałę o zobowiązaniu użytkowników działek do uregulowania należnych opłat (zaległości) do 31.12.2022r.

W imieniu Zarządu

Prezes Krzysztof Socha

Rozpoczęcie montażu wodomierzy

Informujemy Państwa iż w dniu 22.10.22 zostały rozpoczęte prace związane z montażem wodomierzy.
Montaż rozpoczęto od działek, od nr 50 wzwyż.

Prace przeprowadzane są:

 • wzdłuż dolnej alejki, aż do działki nr 84,
 • a następnie od działki nr 28 do końca alejki,
 • na końcu montaż będzie realizowany od działki nr 1, do zakończenia montażu na pozostałych działkach.

Prosimy państwa o nie przychodzenie do przedstawiciela firmy i nie „zapraszanie” panów na swoją działkę celem ustalania jak ma przebiegać montaż.

Zapewniamy wszystkich, że montaż przebiega sprawnie.

Jeżeli użytkownik działki posiada wiedzę np. cieknący zawór główny lub o innej przeszkodzie to należy tę informację przekazać e-mailem na adres: rod.gromadzin@onet.pl a następnie ustalić z panem montującym o koszcie usunięcia usterki lub dodatkowym koszcie z tym związanym.

Za Wymianę zaworów, jak również za usunięcie innych usterek każdy działkowicz rozlicza się indywidualnie, z firmą wykonującą usługę.

Z poważaniem

ZARZĄD ROD Bukowina

Ogłoszenie w sprawie wodomierzy

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „BUKOWINA” organizuje

w dniu 6 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00 Zebranie nadzwyczajne poświęcone „wodomierzom”.

Zebranie odbędzie się na terenie ujęcia wody teren „B”. Prosimy bardzo o zebranie ze sobą krzesełek.

Zarząd ROD „BUKOWINA”