WODOMIERZE-rozpoczęcie kolejnego etapu

Zarząd ROD „BUKOWINA” informuje, że od dnia 30 marca 2023 roku rozpoczyna się dalszy montaż wodomierzy. Ekipa dokona końcowego montażu na terenie „A”  i przejdzie na teren „B” ogrodu. W związku z powyższym zwracamy się do użytkowników działek o udostępnienie wejścia na teren działki, aby ekipa montująca mogła dostać się do studzienki i dokonać montażu wodomierza.
W przypadku, gdy użytkownicy działek na terenie „A”, gdzie zostały zamontowane wodomierze, zauważyli podcieki, proszeni są o zgłaszanie tego do Zarządu. Usterki usunie ekipa montująca.
Przypominamy że jeżeli w studzienkach podcieka główny zawór doprowadzający wodę do działki to ekipa usuwa usterkę, a użytkownik działki rozlicza się z ekipą, za wykonaną naprawę.
Zarząd ROD „BUKOWINA”