Zarząd Ogrodu

Skład Zarządu:

Prezes –  Krzysztof Socha

Skarbnik  – Wiesława Stankiewicz

Sekretarz – Marta Więckowska

Członek – Jan Przybysz

Członek – Małgorzata Bąkiewicz

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Jarosław Pabisiak

Członek – Barbara Skra