Walne Zebrania

2022r

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy „Bukowina”
Gromadzin 50, 83-047 Przywidz
NIP: 5932277240 REGON: 007015915-45518
rod.gromadzin@onet.pl

ZARZĄD RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „BUKOWINA” w Gromadzinie zaprasza na ZEBRANIE WALNE
Zebranie odbędzie się na terenie ROD „BUKOWINA” w obrębie ujęcia wody na terenie „B” Prosimy uczestników Zebrania Walnego o zabranie ze sobą krzesełek.
Data Zebrania Walnego 21.05.2022
I termin zebrania godz. 10:00
II termin zebrania godz. 10:30
Zgodnie z roz 57 pkt.6 Statutu Polskiego Związku Działkowców w zebraniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie PZD mający prawo do działki w ogrodzie.
Porządek Zebrania Walnego:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania
4. Zatwierdzenie porządku obrad
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za rok 2021
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021 i ocena Komisji Rewizyjnej pracy Zarządu
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności ROD za 2021 rok
10. Wybory uzupełniające skład Zarządu ROD
11. Projekt planu pracy na rok 2022
12. Przedstawienie preliminarza finansowego ROD na rok 2022
13. Dyskusja
14. Przedstawienie projektów uchwał i głosowanie w sprawach przez Komisje Uchwał i Wniosków
15. Sprawy różne
16. Zakończenie obrad
Zarząd ROD „BUKOWINA”


2021r.

Zebranie Walne odbędzie się w dniu 11.09.2021 roku,

o godz.14.00 pierwszy termin,

o godz. 14.30 drugi termin,

miejsce zebrania teren ujęcia wody na terenie „B”

Prosimy każdego działkowicza o zabranie ze sobą krzesełka.

Zgodnie z rozdziałem 57 p.6 Statutu Polskiego Związku Działkowców w zebraniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie PZD mający prawo do działki w ogrodzie.

Porządek Zebrania Walnego

 1. Otwarcie Zebrania;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania;
 4. Zatwierdzenie porządku obrad;
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków;
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za rok 2019 i 2020;
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019 i 2020, ocena Komisji Rewizyjnej pracy Zarządu;
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej;
 9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności ROD za 2019 i 2020 rok;
 10. Projekt planu pracy na rok 2021;
 11. Przedstawienie preliminarza finansowego ROD na rok 2021;
 12. Dyskusja;
 13. Przedstawienie przez Komisje Uchwał i Wniosków projektów uchwał, głosowanie w sprawach
 14. Sprawy różne
 15. Zakończenie obrad

Zaplanowane na  dzień 04.04.2020 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD Bukowina w Gromadzinie nie odbędzie się zgodnie z Uchwałą nr 44/2020 Krajowego Zarządu PZD z 11.03.2020r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirusa COVID-19.