Uchwała w sprawie zaległości w opłatach za energię elektryczną

Zarząd ROD Bukowina Gromadzin na posiedzeniu w dniu 09.03.2023 r. podjął uchwałę w sprawie zaległości w opłatach za energię elektryczną.

Zaległości należy opłacić do 31.03.2023 r. W przypadku ich nieopłacenia w podanym terminie, nastąpi wyłączenie prądu użytkownikowi działki .

Opłaty za energię elektryczną należy opłacać terminowo. Każdorazowe nieopłacenie rachunku w terminie 14 dni od wyznaczonej daty będzie powodowało wyłączenie prądu.