Odpowiedź na zapytanie w sprawie wpłat za wodomierze

W związku z licznymi telefonami i e-mailami użytkowników działek do skarbniczki, w sprawie przeksięgowania kwoty wpłaconej za montaż wodomierzy, na rozliczenie ostatniej faktury za zużycie energii elektrycznej Zarząd ROD „BUKOWINA” informuje że:
 • na zebraniu walnym zostało ustalone, że każdy działkowicz wpłaca do końca czerwca 230,00 zł na montaż wodomierzy radiowych (niestety wpłynęło tylko około 60% wpłat).
 • w związku z powyższym odbyło się zebranie nadzwyczajne, na którym została podjęta uchwała, że montujemy wodomierze normalne i 50% pokrywa każdy użytkownik działki, a 50% dopłacone zostanie  z konta inwestycje.
 • dokonane wpłaty przez użytkowników działek pozostaną na ich kontach do momentu rozliczenia montażu, jeżeli zostaną fundusze po rozliczeniu montażu wodomierzy zostaną one do wykorzystania  przez każdego użytkownika  działki.
 • na dzień dzisiejszy w 90 % zamontowane są już wodomierze na terenie A.
 • ww. uchwała zostaje podtrzymana, ponieważ nadal brakuje (a jest już styczeń 2023r.) wpłat za utrzymanie działki i energię elektryczną, na konto ogrodu,  a termin wpłaty za działkę upłynął 30 czerwca 2022 r, (pomimo licznych wpisów, przypomnień i wysyłanych informacji). Podobnie jest z opłatami za energią elektryczną,  nadal brak jest wpłat za ostatnie faktury.
 • do momentu rozliczenia montażu wodomierzy wpłacone kwoty pozostaną na koncie każdego kto ich dokonał.
                                                                                                                                                                                                         W imieniu Zarządu
                                                                                                                                                                                                          Prezes Krzysztof Socha

Informacje od Zarządu

Zarząd ROD Bukowina Gromadzin informuje:

 1. Wodomierze – na terenie A założono 61 wodomierzy i o ile pogoda pozwoli nadal będą zakładane do końca roku 2022.  Na pozostałych działkach na terenie A oraz na działkach na terenie B wznowienie prac nastąpi na wiosnę, po uzgodnieniu z  użytkownikami dostępu do działek.
 2. Dodatek opałowy – Działkowcom zgodnie z ustawą nie przysługuje prawo do uzyskania dodatku węglowego – Ustawodawca tego nie przewidział, ponieważ ustawa z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych stanowi, że na terenach ROD obowiązuje zakaz zamieszkiwania. Ogólnopolski regulamin ROD precyzuje tę kwestię w paragrafie 7, m.in. w punkcie 3: „Altana działkowa na terenie działki w ROD nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu”.
 3. Bramy na terenie A i B – Zarząd przypomina o konieczności zamykania bram zarówno wjeżdżając na teren ROD jak  i wyjeżdżając z niego.
 4. Droga dojazdowa do bram – za zimowe utrzymanie drogi odpowiada gmina zgodnie z kolejnością odśnieżania.
 5. Zarząd, na posiedzeniu w dniu 03.11.2022, podsumował sytuację finansową ROD Bukowina Gromadzin i podjął uchwałę o zobowiązaniu użytkowników działek do uregulowania należnych opłat (zaległości) do 31.12.2022r.

W imieniu Zarządu

Prezes Krzysztof Socha

Rozpoczęcie montażu wodomierzy

Informujemy Państwa iż w dniu 22.10.22 zostały rozpoczęte prace związane z montażem wodomierzy.
Montaż rozpoczęto od działek, od nr 50 wzwyż.

Prace przeprowadzane są:

 • wzdłuż dolnej alejki, aż do działki nr 84,
 • a następnie od działki nr 28 do końca alejki,
 • na końcu montaż będzie realizowany od działki nr 1, do zakończenia montażu na pozostałych działkach.

Prosimy państwa o nie przychodzenie do przedstawiciela firmy i nie „zapraszanie” panów na swoją działkę celem ustalania jak ma przebiegać montaż.

Zapewniamy wszystkich, że montaż przebiega sprawnie.

Jeżeli użytkownik działki posiada wiedzę np. cieknący zawór główny lub o innej przeszkodzie to należy tę informację przekazać e-mailem na adres: rod.gromadzin@onet.pl a następnie ustalić z panem montującym o koszcie usunięcia usterki lub dodatkowym koszcie z tym związanym.

Za Wymianę zaworów, jak również za usunięcie innych usterek każdy działkowicz rozlicza się indywidualnie, z firmą wykonującą usługę.

Z poważaniem

ZARZĄD ROD Bukowina

Ogłoszenie w sprawie wodomierzy

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „BUKOWINA” organizuje

w dniu 6 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00 Zebranie nadzwyczajne poświęcone „wodomierzom”.

Zebranie odbędzie się na terenie ujęcia wody teren „B”. Prosimy bardzo o zebranie ze sobą krzesełek.

Zarząd ROD „BUKOWINA”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Śp. Kazimierza Młodzieniaka

wieloletniego Prezesa ROD Bukowina Gromadzin, działkowicza, serdecznego sąsiada i kolegi.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Najbliższym składa 

Prezes Krzysztof Socha w imieniu Zarządu ROD Bukowina Gromadzin.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w dniu 15.06.2022 r.,

Msza Św. o godz. 11:30, w Kościele Zmartwychwstańców w Gdańsku, ul. Gomułki.

Ceremonia pogrzebowa w Kaplicy na Cmentarzu Łostowickim o godz 13:30.

Pilne! wodomierze-zakup

Zarząd prosi użytkowników działek o przesyłanie e-mailem/przekazanie telefonicznie informacji o chęci zakupu wodomierza. Wstępny koszt wynosi 230,00 zł.

Użytkownik działki, który deklaruje chęć zakupu wodomierza zobowiązany jest dokonać wpłatę 230,00 zł na konto ogrodu:

79 1020 1811 0000 0602 0177 9388 w tytule wpisując „wodomierz”

w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2022r.

Oferta jest krótkoterminowa więc deklarację zakupu wodomierza należy przesłać lub przekazać telefonicznie w trybie pilnym.

Zarząd zwraca się z prośbą do użytkowników działek aby powyższą informację przekazali sąsiadom, aby dotarła ona do jak najszerszego grona.

W imieniu Zarządu Prezes Krzysztof Socha.