ANEKSY do decyzji o przydziale działki w ROD Bukowina Gromadzin

Zarząd ROD Bukowina Gromadzin informuje, że użytkownik działki zobowiązany jest do wnoszenia opłat naliczanych od metra kwadratowego działki, zgodnie z Uchwałą Zebrania Walnego, które odbyło się 13 maja 2023 r., na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Okręgu Pomorskiego PZD, Planu zagospodarowania działek, zgodnie z wymogami i zaleceniami Krajowej Rady PZD. Powyższe wiąże się z koniecznością podpisania aneksu do decyzji o przydziale działki.

Po 15.06.2023 r. będą dyżury w domku Zarządu na terenie B, aby każdy użytkownik działki (użytkownik czyli osoba, która posiada decyzję na użytkowanie działki) mógł podpisać aneks w dogodnym terminie.

Wykaz terminów zostanie udostępniony po 15.06.2023 r.

W imieniu Zarządu

Prezes Krzysztof Socha