Co nowego?

Działkowcy walczą o swoje prawa

Nowelizacja prawa budowlanego – PZD apeluje o korektę – 24.01.2020

Do pobrania

stanowisko KZPZD

______________________________________________________________________________

Protokół z przeglądu działek na terenie „A”i „B”
Zgodnie z uchwałą podjętą na Zebraniu Walnym w dniu 11 maja 2019 roku została powołana Komisja Gospodarcza której zadaniem było dokonanie przeglądu infrastruktury działek.
Powołane zostały dwie Komisje w składzie trzyosobowym na teren A i B.
Komisja Gospodarcza dokonała przeglądu działek na terenie „A” i „B” w oparciu o Regulamin ROD Rozdział V§ 39,41,42,4,51,52,54,59,72.
Podczas przeglądu działek stwierdzono następujące niedociągnięcia, które powtarzają się na większości działek:
1. Na wielu działkach brak jest numeru działki, sporo numerów jest mało czytelnych.
2. Na terenie „A” 90% działek posiada furtki zewnętrzne od strony lasu. Jednoznacznie trzeba stwierdzić, że furtki te służą do wynoszenia zbędnych rzeczy do lasu, to nie jest działka nasza a lasów państwowych.
3. Żywopłoty od strony alejek rosną przed ogrodzeniem działki co jest niedopuszczalne. Żywopłoty są za wysokie przycięcia należy dokonać zgodnie z regulaminem rozdział V§ 52 punkt 1 do 42. Żywopłoty rosnące na granicy działki z alejką nie mogą przekraczać 1 m i muszą być tak prowadzone, aby nie wystawały poza granicę działki.
4. Żywopłoty wystają na stronę alejek co doprowadza do obcierani poruszających się pojazdów. Również żywopłoty pomiędzy sąsiadami są za wysokie.
5. Drzewa rosnące na działkach są za wysokie. Wysokość i odległości posadzenia od ogrodzenia określa regulamin rozdział V§54 punkt 1 5.

6. Czy sąsiad ma sprzątać na swojej działce liście nie ze swoich drzew, czy nie ma prawa do odrobiny słońca. A co będzie jak drzewo spadające uszkodzi sąsiadowi altankę kto poniesie koszty. Przypominamy działki nie posiadają ubezpieczenia.
7. Działkowicze, którzy użytkują działki, które ogrodzone są płotem zewnętrznym działek zobowiązani są do koszenia trawy i zielska, aby siatka płotu nie była zarośnięta. Chodzi o przedłużenie żywotności ogrodzenia. Jest to uchwała Zebrania Walnego która zezwala usuniecie zaniedbań przez Zarząd i obciążyć kosztami użytkownika działki, przy której prace były realizowane
Notorycznie użytkownicy działek nie wykaszają trawy przed płotem ogrodzenia działki od strony alejki oraz między płytami drogowymi. Każdy użytkownik działki dba o czystość przed płotem użytkowanej działki do połowy szerokości alejki taki jest zapis w regulamin, rozdział V§ 67 Obowiązki porządkowe Działkowiec obowiązany jest:
1) dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,
2) nie zakłócać spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę,
3) utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi, aleje oraz rowy melioracyjne:
a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,
b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

8. Za dużo jest wykonanych furtek w ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu wykonanych bez zgody. Zarząd rozważa możliwość ich zaspawania, bo jest to przesłanka do wynoszenia nieczystości z użytkowanej działki na obcy teren tj. lasów państwowych.

Komisja Gospodarcza w czasie przeglądu stwierdziła pełną aprobatę działkowców obecnych na działkach. Przekazane uwagi przyjmowali spokojnie i zapewniali „że usuną nieprawidłowości”.

Jednocześnie Komisja stwierdziła, że takie przeglądy powinny być wykonywane raz w roku, a drugi raz czy działkowcy usunęli zalecenia.

Dlatego zwracamy się z prośbą do użytkowników działek o sprawdzenie działki użytkowanej i w okresie do końca września o usuniecie na swojej działce niedociągnięć wymienionych w punktach a zauważonych przez Komisję Gospodarczą

Protokół został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu ROD Bukowina w dniu 13.06.2019 r.

ZA ZARZĄD
Krzysztof Socha – Prezes