Monthly Archives: kwiecień 2023

Pojawili się altanowi złodzieje

W ostatnim czasie na terenie ROD Bukowina doszło do włamania, do jednej z altan. Jedna z działkowiczek przekazała tę informację Prezesowi Zarządu.

Pogoda czy pora dnia nie przeszkadza altanowym złodziejom, którzy okradają działkowców. Teraz ruch na działkach jest spory, więc trudno zauważyć, że znajduje się tam nieproszony gość. Uchronić przed kradzieżą może czujność i zwracanie uwagi na obce osoby obserwujące działki lub kręcące się w ich pobliżu. Sąsiedzka czujność jest często niezastąpiona i bywa najlepszym zabezpieczeniem przed włamaniem czy kradzieżą.

Zainteresujmy się nieznajomymi, którzy wchodzą na teren ogródków. Zwracajmy uwagę na różnego rodzaju hałasy, wynoszenie mebli lub sprzętów przez obce osoby, którym nie towarzyszy nikt ze znanych nam sąsiadów.

ZAMYKAJMY BRAMY!

Zaproszenie na Zebranie Walne

ROD Bukowina Gromadzin_walne

ZARZĄD RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „BUKOWINA” w Gromadzinie Zaprasza na ZEBRANIE WALNE
Zebranie odbędzie się na terenie ROD „BUKOWINA” w obrębie ujęcia   wody na terenie „B”. Prosimy uczestników Zebrania Walnego o zabranie ze sobą krzesełek.

Data Zebrania Walnego 13.05.2023                                                                                                           I termin zebrania godz. 10:30                                        II termin zebrania godz. 11:00

     Zgodnie z roz 57 pkt.6 Statutu Polskiego Związku Działkowców w zebraniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie PZD mający prawo do działki w ogrodzie.

Porządek Zebrania Walnego:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania
4. Zatwierdzenie porządku obrad
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za rok 2022
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022 i ocena Komisji Rewizyjnej pracy Zarządu
8. Sprawozdanie Finansowe
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności ROD za 2022 rok
11. Przedstawienie projektu planu pracy na rok 2023
12. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022.
14. Przedstawienie preliminarza finansowego ROD na rok 2023
15. Dyskusja
16. Przedstawienie projektów uchwał i głosowanie w sprawach przez Komisje Uchwał i Wniosków
17. Sprawy różne
18. Zakończenie obrad