Daily Archives: 17 maja 2024

WAŻNE INFORMACJE!

Zarząd ROD Bukowina w Gromadzinie przypomina o konieczności uregulowania wszystkich zaległych opłat w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2024 r.
Zestawienie wymaganych opłat wraz z numerem konta zostało wysłane do Państwa mailem.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w wymaganym czasie, zgodnie z Uchwałą 1/2024 nastąpi wyłączenie prądu na Państwa działce. Wniosek o ponowne podłączenie prądu wraz z potwierdzeniem dokonania opłat należy złożyć osobiście lub pisemnie (pocztą lub mailem) do Zarządu. Opłata za ponowne podłączenie prądu wynosi 150 zł – w przypadku licznika jednofazowego i 300 zł – w przypadku licznika trójfazowego.

W imieniu Zarządu
Prezes Krzysztof Socha