PODZIĘKOWANIE i APEL DO UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „BUKOWINA” bardzo dziękuje wszystkim działkowcom, którzy w minioną sobotę tj. 05.08.23 o godz. 10:00 wzięli czynny udział w segregacji zalegającej hałdy śmieci i załadunku do kontenerów na terenie „A” i „B”.
Ubolewamy nad faktem, iż nasz apel do wszystkich użytkowników znalazł odzew zaledwie u kilku osób.
Osoby, które wzięły udział w akcji sprzątania mogły przekonać się jak bardzo są ignorowane apele i prośby dotyczące segregacji śmieci.
Liczymy, iż u tych osób, które lekceważą segregację odezwie się zwyczajny odruch ludzki taki jak wstyd przed „sąsiadem który być może to właśnie po mnie sprzątał”.
Firma odbierająca odpady odmawia odbiorów bez segregacji. Brak odbioru nie zwalnia nas z uiszczania opłat.
Dlatego też APELUJEMY do wszystkich użytkowników działek – SEGREGUJMY śmieci!!!!!!!!!

Życzymy wszystkim pogody i spokojnego wypoczynku na działce.