Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Śp. Kazimierza Młodzieniaka

wieloletniego Prezesa ROD Bukowina Gromadzin, działkowicza, serdecznego sąsiada i kolegi.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Najbliższym składa 

Prezes Krzysztof Socha w imieniu Zarządu ROD Bukowina Gromadzin.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w dniu 15.06.2022 r.,

Msza Św. o godz. 11:30, w Kościele Zmartwychwstańców w Gdańsku, ul. Gomułki.

Ceremonia pogrzebowa w Kaplicy na Cmentarzu Łostowickim o godz 13:30.