Uwaga zmiana opłaty ogrodowej za 2022 r.

Opłata za 2022r ustalona przez Zebranie Walne wynosi 700,00 zł.

płatna do 30 czerwca 2022 roku

na konto o nr:

79 1020 1811 0000 0602 0177 9388

w tytule opłaty lub przelewu bankowego prosimy wpisać numer działki – opłata roczna.