Pilne! wodomierze-zakup

Zarząd prosi użytkowników działek o przesyłanie e-mailem/przekazanie telefonicznie informacji o chęci zakupu wodomierza. Wstępny koszt wynosi 230,00 zł.

Użytkownik działki, który deklaruje chęć zakupu wodomierza zobowiązany jest dokonać wpłatę 230,00 zł na konto ogrodu:

79 1020 1811 0000 0602 0177 9388 w tytule wpisując „wodomierz”

w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2022r.

Oferta jest krótkoterminowa więc deklarację zakupu wodomierza należy przesłać lub przekazać telefonicznie w trybie pilnym.

Zarząd zwraca się z prośbą do użytkowników działek aby powyższą informację przekazali sąsiadom, aby dotarła ona do jak najszerszego grona.

W imieniu Zarządu Prezes Krzysztof Socha.