Monthly Archives: czerwiec 2022

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Śp. Kazimierza Młodzieniaka

wieloletniego Prezesa ROD Bukowina Gromadzin, działkowicza, serdecznego sąsiada i kolegi.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Najbliższym składa 

Prezes Krzysztof Socha w imieniu Zarządu ROD Bukowina Gromadzin.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w dniu 15.06.2022 r.,

Msza Św. o godz. 11:30, w Kościele Zmartwychwstańców w Gdańsku, ul. Gomułki.

Ceremonia pogrzebowa w Kaplicy na Cmentarzu Łostowickim o godz 13:30.

Pilne! wodomierze-zakup

Zarząd prosi użytkowników działek o przesyłanie e-mailem/przekazanie telefonicznie informacji o chęci zakupu wodomierza. Wstępny koszt wynosi 230,00 zł.

Użytkownik działki, który deklaruje chęć zakupu wodomierza zobowiązany jest dokonać wpłatę 230,00 zł na konto ogrodu:

79 1020 1811 0000 0602 0177 9388 w tytule wpisując „wodomierz”

w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2022r.

Oferta jest krótkoterminowa więc deklarację zakupu wodomierza należy przesłać lub przekazać telefonicznie w trybie pilnym.

Zarząd zwraca się z prośbą do użytkowników działek aby powyższą informację przekazali sąsiadom, aby dotarła ona do jak najszerszego grona.

W imieniu Zarządu Prezes Krzysztof Socha.