Uchwała nr. 1 doprecyzująca Uchwałę Zebrania Walnego  dotyczącą montażu  wodomierzy

W dniu 29.05.2022 r. Zarząd ROD „BUKOWINA” na posiedzeniu Zarządu podjął uchwałę nr.1 doprecyzującą Uchwałę Zebrania Walnego  dotyczącą montażu wodomierzy.
Zarząd zwraca się z prośbą do użytkowników działek  chętnych do założenia wodomierza, aby przesłali wiadomość na adres rod.gromadzin@onet.pl
lub przekazali informację telefonicznie: +48 609 543 062
Obecnie Zarząd prowadzi rozmowy z  firmą o zakupie wodomierzy radiowych z których, odczyt odbywa  się automatycznie.
Na obecną chwilę nie została ustalona jeszcze ostateczna  cena zakupu wodomierzy, prowadzone są rozmowy w tej kwestii. Zostanie ona podana do wiadomości, po zakończeniu rozmów.
Zarząd również prowadzi rozmowy z hydraulikami, w sprawie montażu wodomierzy.
Koszt zakupu i montażu wodomierza pokrywa użytkownik działki, zgodnie z Uchwałą Zebrania Walnego.
Użytkownik działki indywidualnie rozlicza się z hydraulikiem.
W imieniu Zarządu ROD „BUKOWINA”
Krzysztof Socha