Zebranie Walne

         Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy „Bukowina”
Gromadzin 50, 83-047 Przywidz
NIP: 5932277240 REGON: 007015915-45518
rod.gromadzin@onet.pl

 

ZARZĄD RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „BUKOWINA” w Gromadzinie
Zaprasza na ZEBRANIE WALNE

Zebranie odbędzie się na terenie ROD „BUKOWINA” w obrębie ujęcia wody na terenie „B”
Prosimy uczestników Zebrania Walnego o zabranie ze sobą krzesełek.
Data Zebrania Walnego 21.05.2022
I termin    zebrania godz. 10:00
II termin   zebrania godz. 10:30
Zgodnie z roz 57 pkt.6 Statutu Polskiego Związku Działkowców w zebraniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie PZD mający prawo do działki w ogrodzie.
Porządek Zebrania Walnego:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania
4. Zatwierdzenie porządku obrad
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za rok 2021
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021 i ocena Komisji Rewizyjnej pracy Zarządu
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności ROD za 2021 rok
10. Wybory uzupełniające skład Zarządu ROD
11. Projekt planu pracy na rok 2022
12. Przedstawienie preliminarza finansowego ROD na rok 2022
13. Dyskusja
14. Przedstawienie projektów uchwał i głosowanie w sprawach przez Komisje Uchwał i Wniosków
15. Sprawy różne
16. Zakończenie obrad

Zarząd ROD „BUKOWINA”

           Gromadzin 06-05-2022r.