Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Śp. Zbigniewa Turskiego

członka Zarządu ROD Bukowina Gromadzin, działkowicza, serdecznego sąsiada i kolegi.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Najbliższym

składa  Prezes Krzysztof Socha w imieniu Zarządu ROD Bukowina Gromadzin.