Wzrost kary za niezłożenie deklaracji

Deklarację dotyczącą ogrzewania altanki, wskazanie jaki opał jest używany, czym ogrzewana jest altana oraz czym ogrzewana jest woda należy wypełnić i złożyć w urzędzie gminy, do 30 czerwca 2022 r.       Od 1 lipca 2022 zgodnie z ustawą sejmową za niezłożenie deklaracji nakładana jest kara w wys. 5000,- zł.