Przypomnienie o ważnych terminach

Szanowni Państwo, czy sprawdzili Państwo zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania stan swojego konta:

„Użytkownicy działek,

do końca listopada 2021 r., zobowiązani są do sprawdzenia, u skarbniczki, stan swojego konta,

– do 15 grudnia 2021 r. zobowiązani są do uzupełnia zaległości finansowych.”

Zarząd ROD Bukowina Gromadzin przypomina o powyższym.