Nowy termin Zebrania Walnego

Szanowni Państwo

Niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiły przeprowadzenie do końca, zgodnie z porządkiem obrad,  Walnego Zebrania członków PZD ROD  „Bukowina”  Gromadzin w dniu 11.09.2021 r.

Zarząd ROD „Bukowina” Gromadzin uprzejmie prosi wszystkich obecnych  w dniu 11.09.2021 r. na Walnym Zebraniu o ponowne przybycie w dniu 18.09.2021 r.: 

o godz. 10:30 pierwszy termin

o godz. 11:00 drugi termin

na teren ogrodów B, przy ujęciu wody, w celu  dokończenia obrad, przyjęcia sprawozdań za rok 2019  i 2020 oraz  podjęcia stosownych uchwał.

Biorąc pod uwagę liczne przybycie członków na Zebranie Walne w dniu  11.09.2021 r. Zarząd ma nadzieję, że ponownie spotkamy się w tak szerokim gronie, i tym razem nic nie zakłóci  jego przebiegu.