Odwołanie uchwały dotyczącej zamykania wiat śmietnikowych

Na prośbę działkowiczów Zarząd ROD Bukowina Gromadzin, na posiedzeniu w dniu 14.08.2021, podjął uchwałę nr 1/47/08/2021, którą odwołał postanowienia uchwały nr 1/46/07/2021 dotyczące zamykania wiat śmietnikowych.