Informacja z zebrania Zarządu ROD Bukowina Gromadzin.

W dniu 27.03.2021 r odbyło się zebranie Zarządu ROD Bukowina Gromadzin, w trybie zdalnym.

Na zebraniu ustalono stawkę zaliczki na poczet utrzymania ogrodu w wysokości 650,00 zł, na podstawie uprawnień nadanych przez Krajową Radę PZD.

Powyższe wynika z braku możliwości zorganizowania Zebrania Walnego z uwagi na ograniczenia wynikające z zagrożenia COVID-19.

W przypadku zniesienia ww. ograniczeń i możliwości zorganizowania Walnego zebrania sprawa opłat, a w szczególności ich wysokość będzie dyskutowana i poddana głosowaniu.

W roku 2020 największym problemem był wywóz śmieci.

Na spotkaniach w powyższej sprawie Zarząd informował na każdym terenie, że firma wywożąca dotychczas śmieci odmówiła ich wywozu z dniem 01.10.2020 roku.

Zarząd po długich poszukiwaniach firmy, która będzie od początku sezonu 2021 świadczyć usługę wywozu śmieci z ROD Bukowina Gromadzin, podpisał w dniu 25.03.2021 roku umowę z SUEZ PÓŁNOC.

Od dnia 15 kwietnia 2021 roku wiaty śmietnikowe zostaną otwarte i udostępnione działkowiczom.

Ustawa o wywozie śmieci traktuje nas jako przedsiębiorstwo, więc za opróżnienie każdego pojemnika będziemy ponosić opłatę, co będzie miało duży wpływ na koszty usługi.

Wywóz śmieci będzie droższy.

Aby zabezpieczyć wywóz śmieci Zarząd postanowił, że z kwoty funduszu remontowego, która jest zawarta w opłacie działki 650,00 zł, kwota 20,00 zł, zostanie przeksięgowana na konto usługi wywozu śmieci.

Dodatkowo jeżeli otrzymamy zwrot nadpłaty od Wody Polskiej, również zostanie ona przeksięgowana na ww. konto.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do działkowiczów o przestrzeganie zasad dotyczących segregacji odpadów i ilości ich wytwarzania.

Jest określony harmonogram odbioru śmieci, do którego musimy się dostosować, nikt dla nas go nie zmieni.            

A ponadto jest to jedyna firma która podjęła współpracę z nami.

Po raz kolejny Zarząd apeluje o zwracanie szczególnej uwagi na to, co i gdzie wyrzucamy, aby uniknąć płacenia wysokich kar.

Pomimo, że wiaty śmietnikowe są zamknięte to worki z odpadami pojawiają się przed nimi, co nie powinno mieć miejsca.

Reasumując zamiast na inwestycje na rzecz ROD, coraz większe kwoty pochłaniają śmieci.

Jednocześnie Zarząd zwraca się do państwa z prośbą o rozpowszechnianie wśród działkowiczów ogłoszeń zamieszczanych na terenie ogrodu i na stronie internetowej, .

Nadal są działkowicze, którzy wnoszą opłatę wg poprzednich stawek co powoduje zadłużenie.

KWOTĘ ZALICZKI 650,00 ZŁ. ZGODNIE Z REGULAMINEM PZD NALEŻY WPŁACIĆ DO 30 CZERWCA 2021 ROKU.

W IMIENIU ZARZĄDU RUD BUKOWINA

PREZES

Krzysztof Socha