Monthly Archives: sierpień 2020

WNOSZENIE OPŁAT ZA PRĄD

 

ZARZĄD RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „BUKOWINA” GROMADZIN ZWRACA SIĘ DO UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK O TERMINOWĄ REALIZACJĘ OPŁAT FAKTUR ZA ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

MIMO PRZYJĘCIA UCHWAŁY ZEBRANIA WALNEGO W ROKU 2019 O WNOSZENIU PRZEDPŁAT PRZEZ KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA DZIAŁKI W WYSOKOŚCI 50 ZŁ, CO MIESIĄC OD MIESIĄCA MAJA DO PAŹDZIERNIKA NIE KAŻDY UŻYTKOWNIK DZIAŁKI REALIZUJE WW. UCHWAŁĘ.

NIEWIELU UŻYTKOWNIKÓW NA SWOIM KONCIE MA ZREALIZOWANE PRZEDPŁATY,

NIEKTÓRZY UŻYTKOWNICY DZIAŁEK WPŁACAJĄ WYŻSZE KWOTY BO WIEDZĄ, ŻE ZUŻYWAJĄ DUŻO PRĄDU, ALE DUŻA CZĘŚĆ NIE WNOSI PRZEDPŁAT NA SWOJE KONTO „PRĄD” I PO WYSŁANIU FAKTUR NIE OPŁACAJĄ TERMINOWO OPŁAT.

W TYM ROKU ZARZĄD WYSŁAŁ DWUKROTNIE FAKTURY DO OPŁACENIA, TRZEBA ZAUWAŻYĆ, ŻE DUŻA CZĘŚĆ UŻYTKOWNIKÓW NIE OPŁACIŁA PIERWSZEJ FAKTURY, A DRUGA SPOWODOWAŁA, ŻE KWOTA DO ZAPŁATY ZNACZNIE SIĘ ZWIĘKSZYŁA.

WPŁATY WNOSZONE SĄ OPIESZALE, DLATEGO ZARZĄD RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „BUKOWINA”GROMADZIN PRZYPOMINA O UCHWALE ZEBRANIA WALNEGO Z ROKU 2019:

„JEŻELI NA CZAS NIE BEDĄ OPŁACANE FAKTURY ZA ZUŻYCIE PRĄDU NASTĄPI ODCIĘCIE TAKIM UŻYTKOWNIKOM PRĄDU.

PONOWNE WŁĄCZENIE PRĄDU BEDZIE WIĄZAŁO SIĘ Z WPŁACENIEM NA KONTO OGRODU 50 ZŁ ZA PODŁĄCZENIE LICZNIKA JEDNOFAZOWEGO I 100 ZŁ ZA PODŁĄCZENIE LICZNIKA TRÓJFAZOWEGO. DOPIERO PO OKAZANIU DOWODU OPŁATY ZOSTANIE WŁĄCZONY PONOWNIE PRĄD”

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZARZĄD ROD „BUKOWINA” GROMADZIN I KOMISJA REWIZYJNA, NA POSIEDZENIU ZARZĄDU W DNIU 08.08.2020 R., PODJĄŁ UCHWAŁĘ, ŻE JEŻELI DO DNIA 22.08.2020 ROKU NIE ZOSTANĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK USUNIĘTE ZALEGŁOŚCI TO W DNIU 24.08 2020 ROKU ZOSTANIE TYM UŻYTKOWNIKOM DZIAŁEK ODŁĄCZONA ENERGIA ELEKTRYCZNA.

 

W IMIENIU ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ

PREZES ROD „BUKOWINA”