Wysokość i termin wnoszenia opłaty ogrodowej za 2020 r.

Na podstawie § 2 UCHWAŁY Nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD            w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020 r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19

Zarząd ROD Bukowina Gromadzin informuje działkowców o konieczności dokonywania wpłat na konto ROD Bukowina Gromadzin, tytułem opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 r., w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwały walnego zebrania podjętej w 2019 r. tj.:

350,00 zł do 31 maja 2020 r.,

300,00 zł do 30 czerwca 2020 r.

na konto ROD Bukowina, o nr: 79 1020 1811 0000 0602 0177 9388

Krajowy Zarząd PZD uznaje, że koniecznym jest by wszystkie zarządy ROD, nie czekając na ogłoszenie zakończenia stanu epidemii, skorzystały z możliwości pobierania zaliczek na opłaty ogrodowe, bo tylko w ten sposób mogą zapewnić płynność finansową ROD.