Monthly Archives: kwiecień 2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dn. 17 kwietnia 2020 r. w sprawie stosowania przepisów dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenach ROD – 17.04.2020

W związku z licznymi zapytaniami od działkowców o interpretację znowelizowanych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w/s ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w kontekście terenów ROD, KZ PZD informuje, że na gruncie rozporządzenia brak jest podstaw dla przyjęcia, aby tereny ROD zostały objęte obowiązkiem zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki (§18 rozporządzenia).

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa działkowców i członków ich rodzin podczas pobytu w ROD, Krajowy Zarząd PZD apeluje jednak, aby osoby przebywające na terenach wspólnych ROD, pomimo braku prawnego nakazu, dobrowolnie stosowały zabezpieczenia wg zasad analogicznych do obowiązujących na terenach dostępnych publicznie. Warto podkreślić, że rozporządzenie w taki sposób reguluje m.in. przebywanie na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (§ 18 ust. 1 pkt 2 lit d) rozporządzenia).

 

Warszawa 17.04.2020 r.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Aby Wielkanoc w tym właśnie roku,
nadeszła z dużym sukcesem u Państwa boku,
aby życie układało Wam się zdrowo,
zarówno prywatnie jak i zawodowo.
Jak najwięcej chwil radosnych,
i przepięknej wiosny!
życzy

Zarząd ROD Bukowina Gromadzin

Komunikat Krajowego Zarządu z 11 marca 2020 r. w sprawie niezbędnych działań organów PZD w związku z zagrożeniem koronawirusem

Uchwała nr 44/2020 Krajowego Zarządu PZD z 11.03.2020r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirusa COVID-19, a także o wyłączeniu legalizacji samowoli budowlanych w ROD  w nowelizacji Prawa budowlanego.

Do pobrania

Informator_dziakowca_kwiecie}_2020_DRUK

Otwarte wiaty śmietnikowe

Szanowni działkowicze!

z dniem 1 kwietnia 2020 roku zostały otwarte wiaty śmietnikowe.

Z związku z sytuacją jaka panuje w kraju zauważyliśmy, że duża część działkowiczów zaczęła korzystać z działek. Dlatego też wyszliśmy naprzeciw potrzebom i otworzyliśmy wiaty śmietnikowe.

Jednocześnie zwracamy się z apelem do państwa o sortowanie śmieci, niewystawianie przy pojemnikach i w pojemnikach przedmiotów wielkogabarytowych (lodówki, krzesła, telewizory itp.).

Przypominamy, że firma wywożąca śmieci nie zabiera przedmiotów wielkogabarytowych, każdy działkowicz zbędne przedmioty ze swojej działki jest zobowiązany do wywiezienia.

Jednocześnie prosimy zwrócić szczególną uwagę na to co wyrzucamy i do którego pojemnika. Brak sortowania śmieci doprowadzi do nałożenia dodatkowych kar finansowych.

Płacimy za śmieci bardzo dużo. W ubiegłym roku, MIESIĘCZNA opłata wynosiła około              6 000 złotych.

Może czas, aby się zastanowić – czy większa część pieniędzy, które każdy z działkowiczów wpłaca –  powinna być przeznaczona na wywóz śmieci, czy na rozwój NASZEGO ogrodu.

Prosimy o przemyślenie tej kwestii i pełną mobilizację.

W najbliższym czasie planowane jest posiedzenie rady nadzorczej Związku Gmin Wieżyca. Odbędzie się dyskusja na temat podwyżki opłat za wywóz śmieci!!!

Przypominamy, że wiaty śmietnikowe będą monitorowane.