Podwyższenie opłat za wywóz śmieci

W wyniku nie przestrzegania odpowiedniego sortowania śmieci przez użytkowników działek (zgodnie z przepisami obowiązującymi w całym kraju) firma zajmująca się ich wywozem odmówiła wykonania usługi. Zarząd ROD Bukowina Gromadzin został zmuszony do podjęcia działań w celu wywiezienia śmieci z zasypanych śmietników.
Po prowadzeniu rozmów z szefostwem firmy (Związek Gmin Wieżyca) i spotkaniach z władzami gminy Przywidz, doszło do ustalenia że śmieci będą odbierane wyłącznie zmieszane.

POWYŻSZE ROZWIĄZANIE SKUTKUJE WYWOŻENIEM ŚMIECI, CZYSTYMI ŚMIETNIKAMI, ALE WIĄŻE SIĘ Z BARDZO WYSOKIMI OPŁATAMI
OD MIESIĄCA CZERWCA BR. MIESIĘCZNA OPŁATA WZROSŁA DO KWOTY PRAWIE 10 TYSIĘCY ZŁOTYCH.

ZAMIAST UPIĘKSZAĆ OGRODY TO OPŁACAMY WYWÓZ ŚMIECI, KTÓRE PRODUKUJEMY I NIE SEGREGUJEMY.