Odwołane Walne Zebranie ROD

Zarząd ROD Bukowina Gromadzin uprzejmie informuje, że zebranie planowane na 14 października br nie odbędzie się.
Powyższe podyktowane jest tym, że uchwała podjęta na Zebraniu Walnym w maju br. jest niezgodna z przepisami.
Aby zwołać nadzwyczajne Zebranie Walne ROD uchwała powinna być podjęta przez co najmniej 51 użytkowników działek, a na naszym Zebraniu Walnym było obecnych 42 użytkowników działek.
W związku z powyższym podjęta uchwała nie spełnia wymogów prawa i została anulowana przez Komisję Okręgu.