Daily Archives: 18 września 2019

Podwyższenie opłat za wywóz śmieci

W wyniku nie przestrzegania odpowiedniego sortowania śmieci przez użytkowników działek (zgodnie z przepisami obowiązującymi w całym kraju) firma zajmująca się ich wywozem odmówiła wykonania usługi. Zarząd ROD Bukowina Gromadzin został zmuszony do podjęcia działań w celu wywiezienia śmieci z zasypanych śmietników.
Po prowadzeniu rozmów z szefostwem firmy (Związek Gmin Wieżyca) i spotkaniach z władzami gminy Przywidz, doszło do ustalenia że śmieci będą odbierane wyłącznie zmieszane.

POWYŻSZE ROZWIĄZANIE SKUTKUJE WYWOŻENIEM ŚMIECI, CZYSTYMI ŚMIETNIKAMI, ALE WIĄŻE SIĘ Z BARDZO WYSOKIMI OPŁATAMI
OD MIESIĄCA CZERWCA BR. MIESIĘCZNA OPŁATA WZROSŁA DO KWOTY PRAWIE 10 TYSIĘCY ZŁOTYCH.

ZAMIAST UPIĘKSZAĆ OGRODY TO OPŁACAMY WYWÓZ ŚMIECI, KTÓRE PRODUKUJEMY I NIE SEGREGUJEMY.

Odwołane Walne Zebranie ROD

Zarząd ROD Bukowina Gromadzin uprzejmie informuje, że zebranie planowane na 14 października br nie odbędzie się.
Powyższe podyktowane jest tym, że uchwała podjęta na Zebraniu Walnym w maju br. jest niezgodna z przepisami.
Aby zwołać nadzwyczajne Zebranie Walne ROD uchwała powinna być podjęta przez co najmniej 51 użytkowników działek, a na naszym Zebraniu Walnym było obecnych 42 użytkowników działek.
W związku z powyższym podjęta uchwała nie spełnia wymogów prawa i została anulowana przez Komisję Okręgu.