Nasze śmieci – nasza sprawa

Przypominamy o konieczności segregacji śmieci. Zasady segregacji zostały rozwieszone na tablicach informacyjnych i w wiatach z kontenerami na śmieci.