Minął termin wnoszenia opłaty rocznej

Z dniem 30 czerwca 2019 minął termin wnoszenia opłaty rocznej za użytkowanie działki w wysokości 650 zł. Działkowicze, którzy jeszcze nie dokonali wyżej wymienionej opłaty proszeni są o bezzwłoczne jej uregulowanie na konto ROD Bukowina Gromadzin.